* * PŁONĄCY KRZEW * *

CZYTANIA MSZALNE PRZEPLATANE RÓŻAMI
UZDRAWIANIEDar Uzdrawiania Rozwijanie skrzydeł* * PŁONĄCY KRZEW * *
 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-10-28, 16:19:59

29 października 2011 r., Sobota

Pierwsze czytanie:


Rz 11,1-2a.11-12.25-29 Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który wybrał przed wiekami

Psalm responsoryjny:


Ps 94,12-13a.14-15.17-18

Śpiew przed Ewangelią:


Mt 11,29ab

Ewangelia:


Łk 14,1.7-11 Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Kolor szat liturgicznych - zielony

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 11,1-2a.11-12.25-29
Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który wybrał przed wiekami

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. I ja przecież jestem Izraelitą,
potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego
ludu, który wybrał przed wiekami.
Pytam jednak: Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą.
Ale przez ich przestępstwo zbawienie przypadło w udziale poganom, by
ich pobudzić do współzawodnictwa.

Jeżeli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie -
wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości.
Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do
tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania,
że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie
do Kościoła pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest
napisane:

„Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba” i
„To będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy”.

Co prawda gdy chodzi o Ewangelię, są oni nieprzyjaciółmi Boga
ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni
ze względu na przodków przedmiotem miłości.

Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 94,12-13a.14-15.17-18

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie,
i pouczasz Twoim prawem,
aby mu dać wytchnienie
w dniach nieszczęśliwych.

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Pan bowiem nie odpycha swego ludu
i nie odrzuca swojego dziedzictwa.
Sąd zwróci się ku sprawiedliwości,
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy,
szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia.
A kiedy myślę: „Moja noga się chwieje”,
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.

Pan nie odrzuca ludu wybranego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 11,29ab

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 14,1.7-11 Przypowieść o zaproszonych na ucztę

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów,
aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili.
Opowiedział wówczas zaproszonym przypowieść, gdy zauważył,
jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
„Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca,
by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego.
Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci:
«Ustąp temu miejsca». I musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu.
Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej».
I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Oto słowo Pańskie.

Zamiast komentarza fragment ze strony:
http://zamosc.tv/programy/1214-kto-sie-wywyzsza-bedzie-ponizony/


Ten fragment Ewangelii wydaje się mało pasować do wymagań współczesności. Teraz modna jest autopromocja, wiara w własną wielką wartość i dodawanie sobie splendoru. Choć wcale nie chroni to przed utarciem nosa i koniecznoscią przejścia z pierwszego na ostatnie miejsce. Może więc rzeczywiście lepiej więc siadać na ostatnim miejscu? Nawet jeżeli gospodarz nas nie poprosi na honorowe miejsce - to może sie okazac, że inni będą chcieli siedzieć blisko nas i to nasze ostatnie miejsce stanie się najbardziej cenione.
Warto też pamiętać o tym, że jeżeli ktoś jest naprawdę wielki, to jego korona na głowie trzyma się mocno i nie spadnie nawet wtedy, gdy się głęboko pochyli. Trzęsą się o nią tylko ci, którym i tak słabo siedzi na głowie.
Uczmy się pokory na co dzień. Tym bardziej, że nigdy nie wiemy, kiedy dopadnie nas życie. I sprowadzi nas do parteru...

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-10-29, 16:46:59

30 października 2011 r.
Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła

Pierwsze czytanie:


Ml 1,14b—2,2b.8-10 Niewierni kapłani Starego Przymierza

Psalm responsoryjny:


Ps 131,1.2-3

Drugie czytanie:


2 Tes 2,7b-9.13 Owocność apostolatu Pawła

Śpiew przed Ewangelią:


Mt 23, 9a.10b

Ewangelia:


Mt 23,1-12 Obłuda faryzeuszów

Kolor szat liturgicznych - zielony

PIERWSZE CZYTANIE

Ml 1,14b—2,2b.8-10 Niewierni kapłani Starego Przymierza

Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

Pan Zastępów mówi:

„Ja jestem potężnym Królem, a imię moje będzie wzbudzać lęk między narodami.
Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie:
Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, że macie oddawać cześć
mojemu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo.

Zboczyliście z drogi, wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się Prawu,
zerwaliście przymierze Lewiego, mówi Pan Zastępów. A przeto z mej woli jesteście
lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się
moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń”.

Czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?
Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków?

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 131,1.2-3

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

Panie, moje serce się nie pyszni
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie
ani o to, co przerasta moje siły.

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę,
Jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki.

Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie.

DRUGIE CZYTANIE

2 Tes 2,7b-9.13 Owocność apostolatu Pawła

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się
swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie
tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem drodzy staliście się dla
nas.

Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud.

Pracowaliśmy dniem i nocą, abyśmy nikomu z was nie byli ciężarem. Tak to
wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu,
bo gdy przyjęliście słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo
ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących.

Oto Słowo Boże.

http://pu.i.wp.pl/k,MzcyMTY5ODcsMzQ1NzEx,f,Bog_jest_na_pierwszym_miejscu_to....jpg

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 23, 9a.10b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeden jest Ojciec wasz w niebie
i jeden jest wasz Nauczyciel, Chrystus.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 23,1-12 Obłuda faryzeuszów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:

„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz
uczynków ich nie naśladujcie.
Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie
i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami
palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają
w tym celu, żeby się ludziom pokazać.
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów.
Lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w
synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie
nazywali ich Rabbi.
Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest
wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na
ziemi nie nazywajcie waszym ojcem;
jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden
jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”.

Oto słowo Pańskie.

Obraz pochodzi ze strony:
http://za-jezusa-glosem.bloog.pl/id,2122807,title,Nie-kazdy-kto-mowiPaniePaniewejdzie-do-krolewstwa-niebieskiego-Mateusz-721,index.html?ticaid=6d498

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-10-30, 13:43:34

31 października 2011 r., Poniedziałek

Pierwsze czytanie:


Rz 11, 29-36 Niepojęte drogi Boże

http://1.bp.blogspot.com/_vTx9X2_kGmo/THb7yoK-0fI/AAAAAAAAAWE/EZp26zMkl9Q/s400/JC3B3zef+Cadyk+by+Szloma.jpg

Psalm responsoryjny:


Ps 69,30-31.33-34.36-37

Śpiew przed Ewangelią:


J 8,31b-32

Ewangelia:


Łk 14,12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego

Kolor szat liturgicznych - zielony

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 11, 29-36 Niepojęte drogi Boże

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne.

Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś
z powodu nieposłuszeństwa Żydów dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni
stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby
i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia.

Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim
okazać swe miłosierdzie. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga!
Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko.
Jemu chwała na wieki.

Amen.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 69,30-31.33-34.36-37

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia,
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga:
i wielbić Go dziękczynieniem.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych:
i swoimi więźniami nie gardzi.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Bóg bowiem ocali Syjon
i miasta Judy zbuduje,
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego,
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 8,31b-32

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 14,12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
„Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów,
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę.

Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych,
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ
nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem
otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.

Oto słowo Pańskie.

Obraz Świętego Józefa z Synem, pochodzi ze strony:
http://szloma-homofidelis.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

Ostatnio edytowany przez: azariasz, 2011-10-30 13:45:23
 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-10-31, 18:52:23

1 listopada 2011 r., Wtorek
Wszystkich Świętych – Uroczystość

Pierwsze czytanie:


Ap 7,2-4.9-14 Wielki tłum zbawionych

Psalm responsoryjny:


Ps 24,1-6

Drugie czytanie:


1 J 3,1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Śpiew przed Ewangelią:


Mt 11,28

Ewangelia:


Mt 5,1-12a Osiem błogosławieństw

Kolor szat liturgicznych - biały

http://wwwpomysl.files.wordpress.com/2009/03/druga-wstawka.jpg?w=371h=277

PIERWSZE CZYTANIE

Ap 7,2-4.9-14 Wielki tłum zbawionych

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,
mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do
czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
„Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom,
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”.

I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące
opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem
i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
I głosem donośnym tak wołają:
„Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”.

A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt,
i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc:
„Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć,
i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”

A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
„Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”
I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”.

I rzekł do mnie:

„To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku,
i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 24,1-6

Oto lud wierny, szukający Boga.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził
i utwierdził ponad rzekami.

Oto lud wierny, szukający Boga.

Kto wstąpi na górę Pana,
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

Oto lud wierny, szukający Boga.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, co Go szukają,
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Oto lud wierny, szukający Boga.

DRUGIE CZYTANIE

1 J 3,1-3 Ujrzymy Boga takim, jaki jest

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

Najmilsi:

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się
nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi,
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest.
Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie
jak On jest święty.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 11,28

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 5,1-12a Osiem błogosławieństw

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:


Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was,
i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Obraz pochodzi ze strony:
http://wwwpomysl.wordpress.com/category/biblia/blogoslawienstwa-biblia/

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-11-01, 14:32:43

2 listopada 2011 r., Środa
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Pierwsza Msza

Pierwsze czytanie:


Hi 19,1.23-27a Nadzieja Hioba

Psalm responsoryjny:


Ps 27,1.4.7 i 8b i 9a.13-14

Drugie czytanie:


1 Kor 15,20-24a.25-28 W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Śpiew przed Ewangelią:


Ap 1,5-6

Ewangelia:


Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

albo

Pierwsze czytanie:


Dn 12,1-3 Powszechne zmartwychwstanie

Psalm responsoryjny:


Ps 42,2-3.5; Ps 43,3.4

Drugie czytanie:


1 Kor 15,20-24a.25-28
Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy

Śpiew przed Ewangelią:


J 3,16

Ewangelia:


J 11,32-45 Wskrzeszenie Łazarza

Druga Msza

Pierwsze czytanie:


Mdr 3,1-6.9 Bóg przyjął wybranych jak całopalną ofiarę

Psalm responsoryjny:


Ps 103,8 i 10.13-14.15-16.17-18

Drugie czytanie:


2 Kor 4,14 - 5,1
To, co widzialne, przemija, to, co niewidzialne, trwa wiecznie

Śpiew przed Ewangelią:


J 6,40

Ewangelia:


J 14,1-6 W domu Ojca jest mieszkań wiele

Kolor szat liturgicznych - fioletowy

Pierwsza Msza

PIERWSZE CZYTANIE

Hi 19,1.23-27a Nadzieja Hioba

Czytanie z Księgi Hioba

Hiob powiedział:

„Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić?
Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?

Lecz ja wiem:
Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki
skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę”.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 27,1.4.7 i 8b i 9a.13-14

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

http://harmagedon1.blox.pl/resource/DSC00186.JPG

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 15,20-24a.25-28 W Chrystusie wszyscy będą ożywieni

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli.
Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka
też dokona się zmartwychwstanie.
Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą
ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności.Chrystus jako pierwszy,
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia.
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod
swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy.
Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego,
który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy
i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg
był wszystkim we wszystkich.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ap 1,5-6

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Obraz pochodzi ze strony: http://harmagedon1.blox.pl/html

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-11-01, 14:44:13


EWANGELIA

Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem:
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha.

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady.
On to udał się do Piłata i poprosił o Ciało Jezusa. Zdjął Je z krzyża, owinął w płótno
i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły,
nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło
przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich:
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstały”.

Oto słowo Pańskie.

albo

PIERWSZE CZYTANIE

Dn 12,1-3 Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie:
„W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest
opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku,
jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej.

W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże
zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi
się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu
sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 42,2-3.5; Ps 43,3.4

Boga żywego pragnie moja dusza.

Jak łania pragnie wody ze strumienia,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Boga żywego pragnie moja dusza.

Rozpływa się we mnie moja dusza,
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu.
W świątecznym orszaku,
wśród radości i chwały.

Boga żywego pragnie moja dusza.

Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą.
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą
i do Twoich przybytków.

Boga żywego pragnie moja dusza.

I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością.
I będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże mój, Boże.

Boga żywego pragnie moja dusza.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 15,20-24a.25-28
Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?

Przyjmując więc chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak
Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy
z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno
przez podobne zmartwychwstanie.
To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek
został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w
niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

http://2.bp.blogspot.com/-dU1JtThSAAk/Tj6_9T7Ul8I/AAAAAAAABEE/sNaiuToWO4A/s320/krata.jpg

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również
żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej
nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy.

Oto Słowo Boże.

Obraz pochodzi ze strony:
http://chrystologia.blogspot.com/2011/08/zycie-poprzez-smierc.html

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-11-01, 15:07:16
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 3,16

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 11,32-45 Wskrzeszenie Łazarza

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Gdy Maria, siostra Łazarza, przyszła do miejsca, gdzie był Jezus,
ujrzawszy Go upadła mu do nóg i rzekła do Niego:
„Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”.

Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli,
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzie go położyliście?”
Odpowiedzieli mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli:
„Oto jak go kochał!”

Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić, by on nie umarł?” A Jezus ponownie okazując głębokie
wzruszenie przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego:
„Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”.
Jezus rzekł do niej:
„Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł:
„Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał.
Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz.
Ale ze względu na otaczający Mnie lud to
powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”.

To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”
I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była
zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”. Wielu więc
spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał,
uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie.

Druga Msza

PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 3,1-6.9 Bóg przyjął wybranych jak całopalną ofiarę

Czytanie z Księgi Mądrości

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w
ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.

Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich,
Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie.
Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą
przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 103,8 i 10.13-14.15-16.17-18

Boga żywego pragnie moja dusza.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Boga żywego pragnie moja dusza.

Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Wie On, z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem.

Boga żywego pragnie moja dusza.

Dni człowieka są jak trawa,
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika
i wszelki ślad po nim ginie.

Boga żywego pragnie moja dusza.

Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.

Boga żywego pragnie moja dusza.

DRUGIE CZYTANIE

2 Kor 4,14 - 5,1
To, co widzialne, przemija, to, co niewidzialne, trwa wiecznie

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

http://photos.nasza-klasa.pl/33818640/76/main/22b8a0d512.jpeg

Bracia.

Jesteśmy przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem
przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami.
Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska
zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje
ten człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz,
odnawia się z dnia na dzień.

Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar
chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to,
co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.

To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony,
lecz wiecznie trwały w niebie.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 6,40

Alleluja, Alleluja, Alleluja

To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


Obraz pochodzi ze strony: http://nk.pl/grupy/78083/galeria/76

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-11-01, 15:22:31

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 6,40

Alleluja, Alleluja, Alleluja

To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 14,1-6 W domu Ojca jest mieszkań wiele

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przybędę powtórnie i
zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

Znacie drogę, dokąd Ja idę”.

Odezwał się do Niego Tomasz:
„Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”

Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Oto słowo Pańskie.

http://jcstreetmission.com/bilder/Bilde14.jpg

Komentarz

Czy zastanawiasz się, jak będzie w niebie?
Jakie masz wyobrażenie DOMU Ojca?
Spróbuj opisać to miejsce słowami albo namalować.
Jakie reakcje rodzą się w Tobie na myśl, że zamieszkasz tam na wieczność?

Wspomnienie

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Kościół katolicki wspomina dzisiaj wszystkich wierzących, którzy
odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.
Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.


Obraz i poniższy cytat pochodzi ze strony:
http://jcstreetmission.com/pl/oneway.asp?art=9

”Jedyna droga

Biblia uczy, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Nie ma innej drogi. Można wieść przyzwoite życie i wypełniać je dobrymi uczynkami, a jednak nie da się w ten sposób zbliżyć do Boga. Nawet jeżeli będziesz dobrym i miłym człowiekiem, w Twoim umyśle i sercu w dalszym ciągu będzie obecny grzech. Bez Jezusa u boku nie można samemu się usprawiedliwić ani nawiązać prawdziwej relacji z Bogiem. Konieczne jest przyznanie się do tego, że jest się grzesznikiem i potrzebuje się ofiary Jezusa.”

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-11-02, 14:44:40

3 listopada 2011 r., Czwartek

Pierwsze czytanie:


Rz 14,7-12 I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Psalm responsoryjny:


Ps 27,1.4.13-14

Śpiew przed Ewangelią:


Mt 11,28

Ewangelia:


Łk 15,1-10 Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie

Kolor szat liturgicznych - zielony

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 14,7-12 I w życiu, i w śmierci należymy do Pana

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie;
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy,
umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.

Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować
tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
Dlaczego więc ty potępiasz swego brata?
Albo dlaczego gardzisz swoim bratem?
Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.
Napisane jest bowiem:
„Na moje życie, mówi Pan, przede Mną klęknie
wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga”.

Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.

Oto Słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 27,1.4.13-14

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
przez wszystkie dni mego życia;
abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 11,28

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,
a Ja was pokrzepię.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 15,1-10 Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie:
„Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną,
aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu;
sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
«Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość
z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu
dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną
drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka
starannie, aż ją znajdzie?
A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi:
«Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».

Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych
z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Oto słowo Pańskie.

 
offline azariasz
administrator
T:16 P:3126
Dodany: 2011-11-03, 13:03:25

4 listopada 2011 r., Piątek

Pierwsze czytanie:


Rz 15,14-21 Zasady apostolatu Pawła

Psalm responsoryjny:


Ps 98,1.2-3ab.3cd-4

Śpiew przed Ewangelią:


1 J 2,5

Ewangelia:


Łk 16,1-8 Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Kolor szat liturgicznych - biały

http://images35.fotosik.pl/218/b46e341cae06c9d0.jpg

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 15,14-21 Zasady apostolatu Pawła

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście szlachetnych uczuć,
ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie wzajemnie upomnień.
A może niekiedy w liście tym zbyt śmiało się wyraziłem jako ten, który stara
się przypomnieć wam pewne sprawy na mocy danej mi przez Boga łaski.

Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan,
sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej, by
poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym.

Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie z powodu
spraw odnoszących się do Boga. Nie odważę się jednak wspominać
niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie
Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa wierze
słowem, czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego.

Oto od Jerozolimy i na całym obszarze aż po Ilirię dopełniłem obwieszczenia
Ewangelii Chrystusa. A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię
jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować
na fundamencie położonym przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane:
„Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli,
poznają Go”.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 98,1.2-3ab.3cd-4

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

1 J 2,5

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 16,1-8 Przypowieść o nieuczciwym rządcy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim,
że trwoni jego majątek.
Przywołał go do siebie i rzekł mu: «Cóż to słyszę o tobie?
Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą».

Na to rządca rzekł sam do siebie:
«Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu?
Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię
ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu».

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał
pierwszego: «Ile jesteś winien mojemu panu?»
Ten odpowiedział: «Sto beczek oliwy». On mu rzekł:
«Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt».

Następnie pytał drugiego: «A ty ile jesteś winien?» Ten odrzekł:
«Sto korców pszenicy».
Mówi mu: «Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt».

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.

Bo synowie tego świata
roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi
podobnymi sobie niż synowie światła”.

Oto słowo Pańskie.

Obraz pochodzi ze strony: http://swkatowice.mojeforum.net/post-vp33647.html
Ostatnio edytowany przez: azariasz, 2011-11-03 13:06:51
Liczba wyświetleń: 148347
Oglądasz posty 231 - 240 z 1201
 
Nazwa forum:
UZDRAWIANIE
Opis forum:
Bogactwa Duchowe Religii Rzymsko - Katolickiej. Ponadto charyzmatyczne holistyczne i naturalne uzdrawianie wszystkiego co wymaga uzdrowienia poczynając od ludzkich depresji ...
Kategoria forum: Religia
Liczba użytkowników: 8
Odwiedzin dziś (łącznie): 26 (226286)
Postów: 3191 / Tematów: 18
Ostatnio dołączyli do forum:
 
Najaktywniejszy użytkownik:
Tematów: 1 / Postów: 47
Użytkownicy forum
Administracja forum: Brak uprawnień
Użytkownicy forum: Brak uprawnień